от RED(20-12-2002)

Linux дистрибуция ASPLinux 7.3 стъпва на българския пазар. Графичният интерфейс се инсталира лесно, без да са необходими предварителни знания за Linux. Предвидена е възможност инсталацията да започне с Windows OS, като специално разработеният модул за избор и първоначално зареждане позволява съжителство на двете операционни системи върху един и същ твърд диск.
За улесняване на всекидневната офисработа е включен офиспакетът OpenOffice.org. Поддръжката на българските кодови таблици е вградена на всички нива на работа. Така потребителят свободно избира нужната му клавиатурна подредба без необходимост от инсталиране на допълнителни пакети или програми. Изцяло българският интерфейс ....
Източник:
http://www.cnsys.bg/files.html?prj=29293


<< Излезе Bochs 2.0 | Подобрения в сайта и нова статия за PHP >>