от RED(9-01-2003)

Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Сдружение "Свободен софтуер" и "Дневник online" организират кръгла маса на тема "Политика и практика на Европейския съюз: Компютърни програми с отворен код в държавните администрации", на 21 януари, вторник, 2003 г. от 11:30 ч. в Центъра за изследване на демокрацията в София.

Ще бъде представен доклад, изготвен по поръчка на Европейската комисия от Университета в Маастрихт, който препоръчва държавните администрации в страните членки да се ориентират към програмите с отворен код.

Специалисти от българското Сдружение "Свободен софтуер" ще разяснят накратко проблема за отворения код, неговото приложение в публичния и частния сектор по света.

В дискусията ще участват народни представители, специалисти от министерства и други държавни институции, от ИТ асоциации и представители на Световната банка и Програмата за развитие на ООН.

Източник.


<< KartingRace - карайте картинг под Linux | Излезе MySQL 4.0.8 Гама >>