от Stanislav(17-01-2003)

"Yet another nV Configurator" на страница: http://yanc.sourceforge.net/index-en.html

Удобен инструмент за настройка на nVidia видеокарти под Linux.


<< Безплатна водна надпревара | 10 пресказания за 2003 и Linux >>