от Пламен Йотов(21-01-2003)

В LinuxJournal е публикувана история за частно училище в Мейн, което поема риска и оборудва компютърната си лаборатория изцяло с Linux-и. Резултатите надхвърлят очакванията - учениците с нетърпение и удоволствие използват Linux. Учителите също са доволни - успели са да купят нови машини и да сложат модерен софтуер въпреки ограничените финансови средства с които са разполагали.

Цялата история може да прочетете от:
http://www.linuxjournal.com/article.php?sid=6349


<< FbDesk - подръжка на икони за fluxbox | Разработка на приложения за Nokia под Linux >>