от ghr(21-01-2003)

На http://distcc.samba.org се намира една много идейна програмка - distcc. Тя разпределя компилирането на C/C++ програми по мрежата с цел да се ускори билдването на големи проекти. Пуска се с минимално усилие и е почти невидима в общия случай (тоест забелязва се забързване, но не и допълнителни усложнения ;). Не трябва да имате синхронизирани часовници, еднакви дистрибуции/библиотеки, и дори еднакви версии на gcc (изключение за C++ проекти).


<< Кръгла маса за свободния софтуер в ЕС | Gnome Desktop SubDistro >>