от Йовко Ламбрев(27-01-2003)

На 25 януари (събота) в Техническия университет - Варна се проведе първото Общо събрание на Сдружение "Свободен софтуер".
Председателят на УС на сдружението направи отчет за дейността за периода от регистрацията до момента, след което бе гласувано освобождаването на досегашния УС. Беше решено новият Управителен състав да бъде от петима души и с явно гласуване Общото събрание избра нов УС на сдружението в състав Антон Зиновиев, Георги Колев, Йовко Ламбрев, Кристина Хараланова и Стоян Мишинев. Общото събрание определи също размера и начина на плащане на членския внос и встъпителната вноска, както и прецени засега да не се откриват клонове на сдружението. С решение на ОС бе възложено на новия УС да изработи стратегия за дейността и правилник за вътрешната работа на сдружението, както и да подготви кандидатурата на Сдружението "Свободен софтуер" за асоцииран член на Free Software Foundation - Europe.
Веднага след Общото събрание, новият УС проведе първото си заседание, на което избра за председател досегашния председател Георги Колев.


<< KDE 3.1 | Pro/ENGINEER Wildfire ще работи под Linux >>