от RED(29-01-2003)

Димитър FreeJak Василев публикува на страниците на сайта превод на "Глава 15: Графични /десктоп/ приложения" от FreeBSD наръчника за нуждите на FreeBSD-BG проекта за създаване на българска документация. Основните точки в тази глава са:

  • Браузъри
  • Текстообработка
  • Разглеждане на документи
  • Финансови програми
Целият превод може да прочетете от страниците на сайта.


<< Разговори от PC към телефон под Linux | GNOME 2.2 RC 2 >>