от tty(16-03-2003)

Открит е бъг в кода на Samba daemon-а, позволяващ отдалечено и анонимно придобиване на root-права. Засяга версии 2.0.x - 2.2.7 на Samba deamon. http://www.samba.org/samba/samba.html


<< Проблеми със сървъра, обслужващ Linux-BG | Slackware Linux 9.0 RC 3 >>