от Пламен Йотов(21-03-2003)

Появи се черновата с мнението на хората от opensource.org по повод на обявеното съдебно дело от SCO срещу IBM. В този документ може да се научи много за историята на Unix, Linux и евентуално на каква подкрепа може да разчита IBM срещу SCO.

Документът може да прочетете на адрес:
http://www.opensource.org/sco-vs-ibm.html


<< Swaret 1.1.3 | Политически проблеми в XFree86 >>