от peio(28-03-2003)

Закон за използване на свободен софтуер в администрацията е внесен в парламента от депутатите Иван Иванов и Стойчо Кацаров.
Проекта задължава да използват свободен софтуер и отворени формати :
Държавните органи,кметовете на общини и райони,висшите училища,лечебните заведения,юридическите лица с нестопанска цел,както и други органи и лица,които се разпореждат със средства от:
а).Държавния бюджет и/или извънбюджетни сметки или фондове.
б).Общинските бюджети и/или фондове.
в).Преотстъпени бюджетни приходи на бюджетни и нестопански организации.
2.Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.
3.Дипломатическите и консулските представителства на република България в чужбина,както и Постоянните представителства на република България в международни организации.
4.Държавни предприятия и търговски дружества с повече от 50% държавно и/или общинско участие.


При изготвянето на проектозакона взеха участие членове на Сдружение "Свободен Софтуер" със активното съдействие на г-н Вени Марковски.
Пълният текст на проекта, заедно с мотивите може да прочетете от тук


<< Въведение в PHP5 | Oracle ще спонсорира Linux приложения >>