от Andrey(15-08-2003)

На сайта на IBM за разработчици се появи и третата част от поредицата статии относно мрежово програмиране с Python и Twisted framework. Първата част (html | pdf) е въведение в библиотеката и асинхронното мрежово програмиране. Втората част (html | pdf) описва създаването на Web сървър и създаване на обикновенни услуги. Третата част (html | pdf) е посветена на динамичното генериране на Web съдържание и използването на Woven(библиотека за работа със шаблони) за тази цел.


<< Създаване на Debian пакети | Как да настроим безжичен маршрутизатор >>