от Andrey(23-08-2003)

MySQL AB обявиха, че след като подписаха преди няколко месеца споразумение с немската софтуерна фирма SAP AG, преименуват продукта SAP DB на SAP AG на MySQL MaxDB. Продуктът се очаква да бъде готов през четвъртото тримесечие на 2003-та. Поради факта, че в момента MySQL AG имат продукт, чието име е подобно на MaxDB - MySQL Max, то този продукт (сървъра за БД компилиран с всички възможности) ще бъде преименуван, като това ще стане преди излизането на MaxDB.
Първата версия на MaxDB ще бъде 7.5.0, като тя ще бъде напълно обратно съвместима с 7.4 серията, която е била разработвана от SAP AG. Новодобавените възможности в 7.5.0 ще бъдат подобрена интеграция с другите продукти на MySQL AB.

Повече информация можете да прочетете тук.

MySQL и MySQL логото са регистрирани търговски марки на МySQL AB. Всички други регистрирани и търговски марки принадлежат на съответните им собственици.


<< Може би SCO имат право | Java : производителност и log4j >>