от Erol(4-09-2003)

Комерсиалната игра Eat The Whistle, разработена от Hurricane Studios, вече се разпространява под GPL лиценз.

Игровата машина е била пренаписана да използва SDL и може да се играе под Linux.
Може да я свалите от download страницата на проекта.


<< GNOME 2.4 RC 1: "Kublai" | GAIM 0.68 >>