от morbid_viper(10-09-2003)

Новата версия на SuSE Linux ще бъде 9.0 и предполагам че ще бъде готова след месец. Със сигурност ще бъде с ядро 2.6.0, но може би ще се предложи възможност за избор на ядро, както бе с 2.2 и 2.4. В момента тече втория тур на превода на YaST (Yet anоther Setup Tool) и други SuSE приложения от дистрибуцията, с които отново съм се заел аз.
От новите възможности за графична настройка, които са сложили момчетата в новия YaST могат да се споменат DHCP, DNS, HTTP, Samba, Mail, tftp и NFS сървъри. Подобрени и обогатени са повечето от предишните модули.
Скоро ще се разберат и подробности...


<< Mandrake Linux 9.2 RC2 | Тиликс е почти готов >>