от AstronoM(10-09-2003)

Излезе ядро 2.6.0-test5. Новото тестово ядро можете да изтеглите от тук.
Промените са описани в ChangeLog файла.


<< Превод на OpenBSD документацията на български | Mandrake Linux 9.2 RC2 >>