от Andrey(12-09-2003)

Нова версия на СУБД MySQL, v. 4.0.15, е вече готова. Тя включва поправки на грешки. Вече са достъпни прекомпилирани версии за HP-UX 11i/Itanium и OpenBSD 3.4/x86. В момента не са достъпни двоични файлове за Linux/s390. Повече информация може да се прочете тук. Можете да си свалите новата версия от официалният сайт на MySQL или от огледалния сървър намиращ се в Bulgaria Online.

MySQL и MySQL логото са регистрирани търговски марки на МySQL AB


<< Slackware 9.1 beta-1 | Днес започва OpenFest във Варна >>