от RED(17-09-2003)

Открита е потенциална уязвимост в OpenSSH. За проблема се твърди, че може да бъде използван за неправомерен отдалечен достъп. Твърди се също, че разделяне на привилегиите (privilege separation) не помага и експлойта който циркулира дава root достъп.

Подробностите ще научите от:

Официалното предупреждение
http://www.openssh.com/txt/buffer.adv

и от SecurityFocus
http://www.securityfocus.com/advisories


<< Micro$oft премахва Linux от XBOX | KDE 3.1.4 >>