от niki_iv(18-09-2003)

Още девет германски града обмислят да прехвърлят много, ако не всички от софтуерните продукти които използват към алтернатива със отворен код. Повече за това тук.


<< Професионален мултимедиен редактор за Linux | Abiword 2.0.0 >>