от Продан Петров(24-09-2003)

Дори и след "смъртта" на Be Inc., BeOS продължава да съществува и да се развива. След последната официална версия BeOS 5 PE, бе положен значителен труд за донастройване на ядрото и основните неща в BeOS за да бъде новата версия още по-бърза и да работи с/разпознава нов хардуер. В резултат на тези усилия се появява и BeOS Max Edition - най-популярната версия.

BFS ISO се инсталира на собствен BFS дял и се изисква известно внимание ако смятате да го изпечете на диск.


<< FineReader Engine 6.0 за Linux | Knoppix 3.3 >>