от Огнян Кулев(25-09-2003)

Официално излезе новата версия 3.0 на Samba. Главните новости са:

  • Поддръжка на Active Directory.
  • Unicode
  • Пренаписана и по-гъвкава удостоверяваща (authenticate) система
  • Многофункционална команда net, подобна на тази в Windows
  • Съвместимост с Windows 2003
  • Поддръжка на ACL-и (ако файловата система поддържа POSIX ACLs)


<< Mandrake Linux 9.2 | Европарламентът одобри софтуерните патенти >>