от Младен Г. Милев(25-09-2003)

На 26 септември (петък) в природоматематическа гимназия "Васил Друмев" - гр. Велико Търново (http://www.pmgvt.org/) ще се проведе дискусия с ученици и преподаватели на тема "Свободен Софтуер - приложение в практиката и обучението". Водещ на дискусията ще бъде Младен Милев, член на сдружение "Свободен Софтуер" - България (http://www.fsa-bg.org/).

Ще бъдат разгледани различията между свободния и несвободния софтуер, историческото развитие на GNU/Linux като основен представител на свободния софтуер и възможностите за неговото приложение в обучението и практиката. Ще се наблегне на опасностите при обучаване на кадри с несвободен софтуер, което е масова практика в българските училища.

Дискусията ще се проведе в 1-ва зала по информатика в ПМГ - Велико Търново от 12:00 часа със съдействието на ръководството на училището. Организаторите канят всички желаещи ученици, студенти, преподаватели да вземат участие.


<< Windows е опасен за националната сигурност | The Art of Unix Programming >>