от Петър(26-09-2003)

В чудесна статия сравнима с известните Halloween документи, Groklaw правят разбор на обосновката на Renaissance Ventures за инвестиране в SCO Group.

SCo са ги убедили, че притежават корена на цялото дърво от UNIX операционни системи, както и че Линукс е просто клонче от това дърво. За употребата на Линукс трябва да се плаща данък на SCO, а ако това доведе до отмирането му - така да бъде. Важното е те да си „напълнят джобовете" в краткосрочен план.

Надявали са се IBM да отстъпят изправени пред заплахата за прекратяване на разрешителното им за използване на UNIX и т.н.


<< KDE 3.2 алфа 2 | XFCE 4 Готово! >>