от Erol(29-09-2003)

В MPlayer e открита уязвимост, която дава възможност на отдалечен потребител да използва машината на която е пуснат MPlayer. Това може да се получи, ако гледате от отдалечен сървър ASX филм, в който злонамерено са променени някои от параметрите.
Засегнати са следните версии на MPlayer: серията 0.90pre, MPlayer 0.90rc серията, MPlayer 0.90, MPlayer 0.91, MPlayer 1.0pre1.

Подробна информация ще намерите от сайта на MPlayer.
Кръпката за този проблем се намира тук.


<< Няколко новини за Mozilla | Google Code Jam 2003 >>