от RED(17-12-2003)

Радостин Раднев оповести в пощенския списък LS-Dict състоянието на превода на КДЕ. Ето и част от информацията със съкращения:

"Положението до момента е следното. Числата в скобите показват броя съобщения, преведени и непреведени, където има.

1. Изцяло преведени пакети:
- kdeaddons - съдържа приставки (plugins) за разни програми (1070)
- kdeadmin - разни програми за администрация на системата (1132)
- kdebase - модули от контролния център, браузъра, конзолата и пр. базови неща (8997)
- kdetoys - разни играчки и залъгалки (361)
- kdeutils - разни помощни програми (2613)

2. Полупреведени пакети:
- kdeartwork - красоти, не е преведена програмата за настройка на предпазителите на екрана, почната е ама има да се довършва (527, 794)
- kdegames - игрички, 4 игри не са преведени (2198, 937)
- kdegraphics - графични програми, 1 програма (май за векторна графика) не е почвана (1827, 976)
- kdelibs - модул, съдържащ библиотеките на системата, само имената на цветовете не са преведени, но те не са толкова важни (5716, 223)
- kdemultimedia - започнат е, няколко програми са преведени, но има още за превеждане и проверка

Подробна информация на адрес:
http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/bg/index.php".


<< Китайска компания предлага телефони с Linux | SCO Group запазва спорния код скрит >>