от Роси Димова(22-01-2004)

Portal.bg ще направят място за свободно публикуване на новини, статии, коментари на ИТ-теми. Обмисля се вариант и за качване на софтуер.

Порталът ще бъде отворен за всеки, който желае да публикува материалите си. Всяка статия ще може да бъде коментирана. В момента се работи върху интерфейса. Докато той бъде приложен на практика, материалите могат да бъдат изпращани на: portal-writers@bol.bg

Сайтът ще предложи на своите читатели да се запознаят с повече подробности около информационнине технологии. На ИТ-привържениците - ново поле за изява.

Кой знае, може би на някакъв етап от време това да доведе до някакъв вид сътрудничество с BG-OSDN? Възможно ли е обединение на ИТ-зоната в името нещо общо?


<< Отново SCO | GNOME и Mono >>