от al_shopov(3-07-2004)

Вечерта на 1 юли Холандският парламент прие уникалното по рода си решение да подкани министър Бринкхорст и държавния секретар по икономическите въпроси ван Генип да отдръпнат холандкия глас от гласуването, с което Съветът на министрите премахна всички промени внесени в текста на проектодирективата за софтуерните патентите от Европейския парламент.

Холандският парламент реши вота да се промени от "да" на "въздържане". Това има силата на "не" поради начина на броене на гласовете в Съвета на министрите.

Това решение на Холандия няма аналог и е първото по рода си в историята на Европейския съюз. То не е достатъчно, за да се оправи решението на Съвета на министрите по отношение на софтуерните патенти, което бе взето в разрез с демократичните принципи на изграждане на Обединена Европа. Това обаче е много мощен сигнал, че опозицията към софтуерните патенти става все по-силна. Да се надяваме, че и други страни ще принудят представителите си в Съвета на министрите да поправят лошото решение.

За повече информация:

1. Комюникето на Фондацията за информационна инфраструктура;

2. Статията в Гроклоу;

3. Подробно обяснение как е постигнат успеха в Холадния.

Обърнете голямо внимание на ресурс номер 3. Той определено повишава политическата култура.<< Свободният софтуер в Източна Европа | Майкрософт задължени да покажат кода си! >>