от Stareca(7-07-2004)

София,1 юли 2004 г., Линукс Професионален Институт - България (ЛПИ – България) връчи официално първите международни сертификати на Линукс специалисти у нас. 15 души взеха този престижен документ удостоверяващ техните знания и умения в областта на Линукс ОС и ГНУ софтуера. Нека им им пожелаем успех на професионалното им поприще или както казват западните ни колеги - Happy hacking!

Linux Professional Institute Inc. е международна организация, подпомагаща и популяризираща професионалното използване на софтуера с отворен код и свободният софтуер. ЛПИ се стреми да подобри уменията и възможностите на професионалистите, използващи Линукс, като предоставя услуги и въвежда стандарти, които са широко приложими и с високо качество.

Сдружение „Свободен Софтуер“ в качеството си на ЛПИ-България е официален представител на LPI Inc от декември 2003.
“Щастлив съм че за един сравнително кратък период от време успяхме да се организираме и да поемем ангажиментите си като представители на една толкова авторитетна международна организация каквото е ЛПИ. Като непосредствен резултат от доброволните усилия на общността, днес имаме първите сертифицирани Линукс системни администратори по програмата на ЛПИ.” - споделя Станимир Иванов, официален говорител на ЛПИ-България. - “Считаме, че един от начините да се осигури подкрепата на стопанският и правителственият сектор при използването на свободен софтуер и софтуер с отворен код, е да гарантираме, че в България има висококвалифицирани кадри в тази област.”

Сред най-важните аргументи в полза на сертифицирането на Линукс специалисти са:

  • Подпомага професионалната реализация на Линукс специалисти;
  • Предоставя допълнителни мотиви за наемане на опитни Линукс професионалисти;
  • Установява се професионално признание и се опонира на аргумента „без поддръжка“;
  • Предоставя план за развитието на студентите и привлича нови Линукс потребители.


  • << Уязвимост в MySQL 4.1.x и 5.0 | KANOTIX 06 2004 >>