от Fil(8-07-2004)

На този адрес се появи статия, разглеждаща идеята за използването на метаданни и по-специално на RDF в съвременния десктоп, като за пример е използван GNOME. Описана е важността на метаданните, самата идея за използването на метаданни в десктоп, кратко описание на RDF, примерно използване на RDF в GNOME, и в заключение авторът изказва мнение, че в бъдеще GNOME десктопът ще се нуждае от инфраструктура за метаданни, за да задоволи нуждите на потребителите, и че RDF може би е част от решението. Авторът окуражава всички разработчици на GNOME да ползват RDF и да мислят за приложенията и данните в контекста на уеб като цяло. Също така отбелязва, че е възможно за GNOME да бъде иноватор, а не винаги да догонва останалите, дори с цената на риска от експериментални технологии.


<< Уязвимост в Mozilla и Firefox за Windows | KDE 3.3 Бета 1 >>