от Огнян Кулев(13-07-2004)

Излезе първата версия на DragonFly BSD. Това е разклонение (fork) на FreeBSD 4, което има същите цели като FreeBSD 5 (напр. производителност в многопроцесорни системи и всички следствия от това), но постигайки ги по различен начин. Подходът се различава и от този на Linux 2.6.<< Допълнителна сигурност в Mozilla, Firefox | Първа статия в отпускарския конкурс на сайта >>