от Agent_SMITH(22-07-2004)

Според тази новина на slashdot.org в скоро време не се очаква разклонението на нов клон на ядрото 2.7. Наместо това работата по развитието на ядрото ще продължи в рамките на стабилното 2.6.

Бърз превод на новината:
Анонимен читател ни писа: "По време на четвъртата годишна среща на разработчиците на Линукс ядрото бе решено в скоро време да не се започва ново разклонение на ядрото 2.7. Наместо това създателя на Линукс Линус Торвалдс и Андрю Мортън, ръководителя на официалния 2.6. проект решиха да продължат съвместната си работа по по-нататъшното развитие и подобрение на ядро 2.6. До сега ядрата с нечетна номерация (2.1, 2.3, 2.5, т.н.) се считаха за "хакерски", а тези с четна номерация (2.2, 2.4, 2.6, т.н) за "стабилни". В друга статия в КernelTrap същевременно се казва, че развитието ще продължи в рамките на основното стабилно ядро 2.6, като окончателното "стабилизиране" и доизчистване ще бъде поверено на компаниите които предлагат Линукс дистрибуции.


<< BSD Summer Con 2004an | Линукс за потребителите >>