от Константин Спиров(4-09-2004)

В сайта на комисията по ценни книжа на САЩ беше публикуван тазгодишния доклад на Майкрософт. Според корпорацията, финансовата година 2005 се очертава да бъде изключително трудна заради повишената конкуренция от страна на Linux дистрибуциите:

Ние продължаваме да следим еволюцията на разработките и разпространението на open-source програмните обезпечения. Дялът на Microsoft в пазара на сървъри в 2004 финансова година нарастна много скромно, сравнено с Linux дистрибуциите.

Целият текст тук.


<< Съдебно потвърждение на GPL в Германия | Награждаване на победителите в конкурса >>