от Пламен Йотов(3-11-2004)

Sun Microsystems смята да освободи програмния код на Solaris 10 до края на годината. Sun обяви това си намерение преди известно време, но чак сега се обвързва с някакъв срок.

Не е ясно дали SCO ще изпълни заканите си и ще се опита по всевъзможни начини да попречи на "освобождаването" на Solaris.

Подробностите ще научите от тук.


<< Адвокатите на SCO - на наша страна ;-) | Приключи "IT Иновация на годината" >>