от contact_bogomil(5-11-2004)

Конференцията за интернет технологии WebTech ще се проведе за втори път през Март 2005 година. Ако желаете да бъдете лектор, посетете следната страница и се запознайте с условията.

Ограничение на темите няма стига да са свързани с областта на интернет технологиите. Предвижда се в рамките на конференцията да има бизнес поток, ако някой иска да заяви лекция с бизнес насоченост (IT бизнес, приложение на свободния софтуер в бизнеса, оптимизация, проектиране), моля да види информацията за контакти и да ни пише.

До скоро ;) Богомил


<< Изготвяне на българизирана работна среда | Адвокатите на SCO - на наша страна ;-) >>