от Stanislav(7-11-2004)

Излезе FreeBSD 5.3 RELEASE. В новата доста чакана версия са включени: GCC 3.4.2, X.org 6.7, GNOME 2.6.2 и KDE 3.3.0. Можете да го източите от домашното ми FTP:
ftp://80.72.68.163/FreeBSD/


<< Нова версия на драйверите на Nvidia-6629 | Лесно уеб-публикуване за ГНОМ потребители >>