от Beco(11-11-2004)

Fedora Project

Огледалото на проекта Fedora в Софийския Университет "Св. Климент Охридски" ще бъде преместено на нова машина. Целта е да се осигури по-голяма скорост и обслужване на повече едновременни сесии особено за синхронизирането на отдалеченото съдържание чрез rsync. Доколкото предстои поставянето на тази дистрибуция върху компютри в компютърните зали на Университета, то очаквания вътрешен (спрямо университетската мрежа) трафик може да създаде сериозни затруднения, ако огледалото продължи да стои на старата машина. Единствения изход е то да бъде поставено на нова машина.

Поради споменатите по-горе причини
от 13:30 часа на 13 ноември до 17:00 на същия ден
огледалото на проекта Fedora в Софийския Университет
(ftp://fedora.lcpe.uni-sofia.bg)
НЯМА ДА БЪДЕ ДОСТЪПНО

Новото огледало ще използва за операционна система Linux, дистрибуция Fedora Core 3. За FTP сървър ще бъде използван ProFTPD (разбира се с функционалност mod_vroot), като контрола върху трафика ще се осъществява чрез mod_shaper. Изграден и тестван е съответния RPM пакет.

Тук е мястото да благодарим на тези, без които това огледало нямаше да може да съществува и функционира:

Георги Данчев (danchev_at_spnet.net)
OpenIntegra Ltd. (http://www.openintegra.com)
Университетски Изчислителен Център (http://ucc.uni-sofia.bg)

а също така и на интернет доставчиците, с които осъществяваме локален обмен на трафик и благодарение на които по-голямата част от българското интернет пространство има бърз достъп до огледалото:

Atlantis (http://www.atlantis.bg)
InterBGC (http://www.interbgc.com)
Internet Bulgaria (http://www.internet-bg.net)
Lirex (http://www.lirex.bg)
Spectrum Net (http://www.spnet.net)
Unix Solutions (http://www.unixsol.org)<< Излезе Progeny Debian 2.0 RC1 ВР | Излезе Sun Java Desktop System >>