от Beco(11-11-2004)

Fedora Project

По случай излизането на Fedora Core 3, OpenIntegra Ltd. пуска пакети на ISC BIND 9.3.0 за тази дистрибуция. Пакетите са електронно подписани и могат да бъдат свалени на адрес:

На улеснение предлагаме схема за сваляне и инсталиране на пакетите:

$ cd $HOME
$ mkdir tmp/fedora-bind
$ cd tmp/fedora-bind
$ export BIND_LOCATION=ftp://ftp.lcpe.uni-sofia.bg/Linux/www.openintegra.com/packages/Fedora/3/bind/
$ wget -rnd $BIND_LOCATION
$ su
Password:
# export INSTALL_LIST=`ls | egrep -v 'src|debuginfo|devel'`
# rpm -Uhv $INSTALL_LIST

Моля, проверявайте OpenPGP електронния подпис върху пакетите. OpenPGP сертификатът, с който се подписани пакетите може да бъде намерен тук:

За проверка на достоверността на OpenPGP сертификата се свържете с екипа на OpenIntegra Ltd.<< Новини около Skype | Колекция от игри за Линукс >>