от Zerg(16-11-2004)

Източник LC Team
Властите на Норвежкия град са открили голяма икономия от използването на отворената ОС

Както съобщи Оле-Бйорн Туфтедал (Ole-Bjorn Tuftedal), "техническият директор" на норвежкия град Берген, общинските власти са сравнили Windows с Linux на базата на blade-сървъри от IBM и са открили, че последният е по-ефективен. По такъв начин за решаването на едни и същи задачи на града са необходими по-малко количество сървъри, което означава голяма икономия на средства. "Ние открихме, че разходите за апаратно обезпечаване могат да се съкратят с 30 процента", каза г-н Туфтедал. За лицензионни отчисления процентът вече е от порядъка на 40-50. Дадената информация се отнася за първия проект на Берген за замяната на 100 сървъра под Windows NT с 20 сървъра IBM/Linux в образователната мрежа.

Подробности тук.


<< Интервю с Ричард Столман | Очаквайте скоро Slackware 10.1 >>