от Пейо Попов(22-11-2004)

Миналият петък е завършила конференция на тема "Отворени стандарти и свободен софтуер в управлението". На конференцията, която е една от инициативите на Холандското председателство на ЕС, са направени изявления от името на министър-председателите на Холандия и Ирландия, които насърчават използването на свободен софтуер за улесняване на междуправителствените контакти и съвместната работа на администрациите.

Изключително важното значение на свободния софтуер и отворените стандарти за страните от ЕС е било подчертано от всички изказали се.

Едно от най-важните събития бе приемането на дефиниция за отворени стандарти:
За да осигури възможност за съвместно функциониране на административните услуги на европейските държави, те трябва да бъдат изградени възоснова на отворени стандарти. Минималните изисквания, на които една спецификация трябва да отговаря, за да бъде считана за отворен стандарт са:

  • Стандартът се разработва и поддържа от некомерсиална организация и неговата разработка протича при процедура за взимане на решения, която е отворена за всички заинтересовани страни и решенията се взимат с мнозинство или консенсус.
  • Стандартът е публикуван и спецификацията му е достъпна безплатно или срещу минимална такса. Спецификацията трябва да може да бъде копирана и разпространявана безплатно или срещу минимална такса.
  • Правата на интелекуална собственост (патенти?) се предоставят за ползване безплатно и предоставилия ги се задължава да не ги отнема.
  • Няма пречки за пре-използването на стандарта.

Изказаните на конференцията мнения силно поощряват използването на свободен софтуер, като доминиращо мнение е, че: "Продуктите с отворен код са публично достъпни спецификации и предоставянето на изходния код насърчава отворен и демократичен дебат за спецификациите, като така ги прави по-добри и съвместими. Като такъв софтуера с отворен код отговаря на целите на горната дефиниция и трябва да бъде предпочитан пред затворените алтернативи."

Повече може да научите от:<< 3G телефони с Линукс | Novell е на печалба благодарение на Линукс >>