от РТР(24-11-2004)

Доскоро компанията Intel е насърчавала използването на Linux предимно за многопроцесорни компютри изградени с нейни процесори. В отговор на желанието на производители на настолни компютри в Азия, компанията е решила да подпомогне разпространението на Linux и сред настолните компютри базирани на Intel процесори. Помощта ще идва заедно с компонентите на компанията под формата на софтуер, предимно драйвери.

Повече информация можете да намерите в новините на CNET.


<< Уязвимост в Java | Нова дистрибуция на хоризонта >>