от Romeo Ninov(1-03-2005)

Вече е достъпна 30 дневна версия на RedHat Enterprise Linux 4. На адрес http://www.redhat.com/software/rhel/eva... след регистрация можете да получите достъп до 4 инсталационни диска, 4 диска със сорсове, 900 МБ DVD с документация и 100 МБ диск с допълнителен софтуер като Acrobat Reader, Flash plugin, java от IBM и RealPlayer.


<< Microsoft признава, че се страхува от Wine | Kerrighed 1.0.0 >>