от Борис Йорданов(2-03-2005)

На 26.02.2005 на FOSDEM в Брюксел президента и основател на FSF - Ричард Столмън отличи Тео де Раад с Free Software Award за 2004 година.


"Освен, че е основател и ръководител на проектите OpenBSD и OpenSSH, работата на Тео де Раад донесе и много нововъведения в другите BSD дистрибуции и GNU/Linux. За отбелязване е работата му по OpenSSH, себеотдаденоста му към Свободния Софтуер и постиженията в мрежовата сигурност...." - това са част от нещата посочени от тазгодишния комитет по наградите.

Другите двама финалисти са Andrew Tridgell - основател на проекта Samba и Cesar Brod за работата му по популяризирането на Свободния Софтуер в Бразилия.

Предишни носители на наградата са:

* 2003 Alan Cox
* 2002 Lawrence Lessig
* 2001 Guido van Rossum
* 2000 Brian Paul
* 1999 Miguel de Icaza
* 1998 Larry Wall

ПП - No flames please, комисията е решила Тео.


<< Изпити на ЛПИ по време на WebTech | Втори брой на Free Software Magazine >>