от Nick Angelow(3-03-2005)

... за развитие на отворения софтуер

Резюме на особено активните участници в проекти с отворен код ще се въвеждат в специална база данни

Корпорацията IBM намира все по-нови и различни начини за привличане на талантливи специалисти към развитието на отворения софтуер. Съгласно плановете на компанията, през третото тримесечие на тази година ще бъде създадена специална база данни, в която ще се въвеждат резюметата на студенти, активно участващи в отворени проекти. За да попаднат в тази база, студентите трябва да се обучават в някой от университетите, включени в програмата IBM Academic Initiative и да са преминали през сертификационни изпити. Сведенията от тази база данни, ще бъдат достъпни за бизнес партньорите на IBM, първоначално само в САЩ, след това и в останалите страни от света. Освен това, студентите от университетите, участващи в Academic Initiative ще могат дистанционно да изучават Linux технологиите, развивани от IBM.

Повече подробности има там:
o IBM tests new ways to support open source.


<< OSI иска по-малко отворени лицензи | ADOBE отваря изходен код >>