от Nick Angelow(19-03-2005)

Търсещият гигант не може да гарантира съвместимост с Firefox на всички свои услуги

По-рано тази седмица беше публикувано съобщение за това, че компанията Yahoo ще направи съвместими с Mozilla Firefox всички свои услуги. Но, както се оказва, тази информация не е напълно вярна. Съгласно официално изявление на Yahoo, компанията не може да гарантира съвместимост с Firefox на всички свои продукти, макар че не се отказва от поддържането на отворения браузър. Съдейки по всичко, явно оригиналното (некоректно) изявление е било направено от австралийския представител на Yahoo, който не е бил информиран за плановете на 'центъра'.

Подробности --> MozillaZine, ZDNet, както и на други места в мрежата.


<< Ще заставят (ли) Microsoft да използва ... | Бета на SUSE LINUX 9.3 Professional >>