от Nick Angelow(23-03-2005)

Независимо от увеличаването на неговата популярност и "подозрителните" разширения към него

Независимо от увеличаването на популярността си, Mozilla Firefox няма да има такива проблеми със сигурността, каквито има Microsoft Internet Explorer е мнението на Мичел Бейкър (Mitchell Baker), ръководител на Mozilla Foundation. "Няма нищо съвършено", - каза тя в хода на дискутираните въпроси на PC Forum. "Фактът, че ние не сме част от операционната система е огромно предимство", - смята госпожа Бейкър. Също така, тя подчерта липсата в отворения браузър на възможността за работа с допълнително включвани елементи на ActiveX: "Това ви се струва неудобно само до момента, в който ви пробият".

По същото време някои хора вече започват да вдигат тревога - повод за безпокойство стана безобидното на пръв поглед разширение Greasemonkey, позволяващо на потребителите на Mozilla Firefox да създават потребителски скрипт (user script), променящ web-страницата. С негова помощ може да се премахват рекламни банери, да се променя цветовата схема, но могат да се изпълняват и неприятни неща - да се крадат пароли, да се забавя работата на браузъра и други подобни. Разработчиците на Opera, притежаваща подобна функционалност, предупреждават - "Инсталирането на подобни скриптове трябва да се прави само от заслужаващи доверие източници". Трябва да отбележим, че за разлика от Opera, Greasemonkey не влиза в стандартният пакет за инсталация на Firefox.

Повече подробности по темата, могат да бъдат намерени поне на тези две места:
"Mozilla: We're more secure than Microsoft" (ZDNet)
"Firefox add-on lets surfers tweak sites, but is it safe?" (CNET News.com)


<< XFS във FreeBSD 6 | Novell готви Desktop Linux 10 >>