от Пейо Попов(29-03-2005)

Проектът Fedora-Extras има за цел да разшири пакетите, които основната дистрибуция предлага, като дава достъп до прекомпилирани пакети, които не присъстват в нея. Хранилището на проекта бе официално открито около преди месец и бавно, но сигурно набира нови пакети.

От вчера хранилището на Fedora-Extras вече е достъпно и от българското огледало. Достъпни са пакети за x86_64 и i386 архитектурите, като и сорс rpm пакетите.

За да добавите хранилището сред вашите yum хранилища е нужно да създадете файл /etc/yum.repos.d/fedora-extras.repo със следното съдържание:


[extras]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Extras
baseurl=ftp://fedora.lcpe.uni-sofia.bg/fedora/linux/extras/$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
За да може да проверявате произхода и цялостта на пакетите трябва да добавите и gpg ключа, с който те са подписани. Това може да направите като изпълните:

# rpm --import ftp://fedora.lcpe.uni-sofia.bg/fedora/linux/extras/RPM-GPG-KEY-Fedora-Extras

Любителите на новостите може би ще намерят за интересна и първата тест-версия на Core 4, както и live диска, с gnome 2.10.<< MySQL 5.0 навлезе в Бета стадий с 5.0.3 | Разработчиците на KDE ще използват Subversion >>