от Гената(3-10-2005)

В пощенския списъка на разработчиците на Линукс ядрото се вихри дискусия относно това доколко е полезно специфицирането на дадена програмна задача.

Според Линус Торвалдс спецификациите почти винаги са безполезни, защото отговарят на теоретичните нужди а не на реалните нужди. Той също смята че специфицирането е отлично за дискутиране на дадена софтуерна задача, но не и за изпълнението й.

Подробностите може да научите от тук.

А според вас как стоят нещата?


<< Изпити на ЛПИ-България по време на ОпънФест | Линукс се сдоби със свръх стабилна файлова .. >>