от Антон Зиновиев(4-10-2005)

Вчера (3 октомври) се състоя среща на около 12 известни активисти на Дебиан от България, в това число: Александър Велин, Антон Зиновиев, Васил Бадев, Васил Колев, Георги Данчев, Дамян Иванов, Любен Каравелов, Никола Антонов, Николай Калчев, Николай Кокаличев, Огнян Кулев и Петър Пенчев (по принцип привърженик на BSD).

Бяха обсъдени и взети редица важни решения.

С цел да бъде по-ясно кой ще участва при вземането на решения, свързани с използването, развитието и популяризирането на Дебиан в България, се извършиха около 60 взаимни размени на лични карти и публични електронни ключове с цел взаимно подписване. Мненията, изразени от хора, които не са участвали в това взаимно подписване, ще бъдат считани за мнения, изказани от анонимни лица. Тъй като е възможно повече хора да пожелаят да участват във вземането на решения, които ги засягат, бе предложено подобни срещи да станат ежемесечни; до конкретно решение в тази насока обаче не се стигна.

Подкрепихме желанието на Дамян Иванов и Георги Данчев да станат официални разработчици на Дебиан. С тях броят на разработчиците на Дебиан от България става пет (все още по-малко от числото десет, към което се стремим). Слуховете, че Ясен Праматаров ще помогне това число да достигне шест, останаха непотвърдени поради нявяването на последния.

Във връзка със някои затруднения, които имат българските огледала на архива на Дебиан, бе решено, че засега поддържането на новата архитектура amd64 е нерентабилно и следва да се отложи, докато стабилността на платформата amd64 стане съпоставима с тази на Дебиан. Бъдещата подготовка за въвеждане на amd64 в България ще бъде извършена внимателно и отговорно, с подобаващите прецизност и забавяне, подобно на излизането на новите стабилни версии на Дебиан.

Също с цел подобряване работата на огледалата, задълбочено бе обсъден вариантът сегашните компютри, използвани за огледала, да бъдат заменени от опорна мрежа, изградена на базата на суперкомпютри. Според участник на срещата, няма да бъде трудно да се снабдим с необходимия брой суперкомпютри, тъй като понастоящем в много висши учебни заведения и институти на БАН стоят неизползвани голямо количество суперкомютри тип VAX. За съжаление ненапълно решен остана въпросът за намиране на Интернет-доставчици, които биха приели при себе си суперкомпютрите. Затруднението идва от факта, че суперкомпютрите имат повишени изисквания към захранването с електроенергия (трифазен ток), към количеството вода за охлаждане (която трябва да е достъпна дори и при ремонтни работи на ВиК), както и към здравината на бетонните плочи на сградите, в които ще бъдат разположени.

Накрая ми се ще да отбележа като любопитен факт това, че макар мястото на срещата да беше заведение за обществено хранене в западната част на София, никой от участниците не си поръча твърд алкохол, бира си поръчаха по-малко от половината участници, а останалите бяха на безалкохолни напитки, сокчета и млекца.


<< Baghira 0.7 | Изпити на ЛПИ-България по време на ОпънФест >>