от Nick Angelow(7-10-2005)

Безопасността преди всичко

Според публикации, появили се в DistroWatch, Linux Center Russia и на други места в мрежата, в края на месец септември е излязла третата версия на дистрибуцията EnGarde Secure Linux, създадена от компанията Guardian Digital. Както се вижда от заглавието на самата дистрибуция, в нея сигурността е изведена на първо място. Тази дистрибуция представлява универсално решение за защита на вашата система. Тя може да бъде използвана като пощенски сървър, сървър за бази от данни, както и обикновен уеб сървър, където сигурността е на едно от първите места по важност.

В новата версия има значителни подобрения както в уеб интерфейса и защитната стена, така и във функционалността на дистрибуцията като цяло, добавени са поддръжка на Security-Enhanced Linux и на 64-битова архитектура. Трябва да се отбележи и честата поява на обновявания на системата, които могат да бъдат своевременно изтеглени от сайта на компанията.<< Как да ускорите зареждането на GNOME | Излезе Mandriva 2006 >>