от Remo Tex(10-10-2005)

MySQL MySQL AB и пазарът на БД с отворен код днес получиха неочаквано признание от страна на Oracle, чрез придобиването на Innobase OY от Oracle Corp.

Навярно се питате - И какво общо има това с MySQL?

Всъщност Innobase е доставчика на популярната InnoDB машина за съхраняване на данни на MySQL. Едно от нещата които нашите потребители ценят най-много в MySQL е неговата уникална архитектура за за зареждане и работа с различни машини за съхраняване на данни (pluggable storage engine architecture), където Вие имате способността да избирате измежду няколкото възможни машини за съхраняване на данни включващи MyISAM, Memory, Merge, Cluster и InnoDB, а от версията 5.0, са добавени и новите Archive и Federated [storage engines].

Също както и MySQL Server и неговите машини за съхраняване на данните, InnoDB е публикувана под GPL. С този лиценз потребителите имат пълната свобода да използват, разработват и променят изходният код както намерят за добре. Точно затова MySQL избира GPL: за да защити свободата която потребителите ценят в свободния софтуер и софтуера със отворен код.

В изявлението си за пресата Оракъл твърдят, че: "InnoDB не е самостоятелен продукт за БД: той се разпространява като част от СУБД MySQL. Договорните отношения за InnoDB с MySQL подлежат на подновяване догодина. Очакванията на Oracle са за продължаване на тези отношения."

MySQL също правят изявление за пресата, където Mårten Mickos, главният изпълнителен директор на MySQL, заявява: "Това представлява още-едно утвърждаване на движението за отворен код. Красотата на софтуера с отворен код и лиценза GPL под който се разпространява е в свободата. Също както и кодът на MySQL, InnoDB се разпространява под GPL лиценз, което означава че потребителите имат пълната свобода да използват, разработват и променят изходния код. Ние сме удовлетворени от все по-широкото приемане от индустрията на технологията на СУБД с отворен код. Това още означава и че разработчиците на БД вече ще имат още по-голяма гъвкавост при използването на MySQL и Oracle в едно и също обкръжение."

цялата новина можете да прочетете тук.

--
//MySQL и MySQL логото са регистрирани търговски марки на МySQL AB
//Oracle е регистрирана търговска марка на ORACLE Corp. и/или нейните филиали.
//Други наименования могат да бъдат търговски марки на съответните собственици.


<< Филм за играта Halo ще се прави под Линукс | Как да ускорите зареждането на GNOME >>