от Антон Зиновиев(12-10-2005)

Учени от Институтите по математика и информатика и по български език към БАН подготвят проект за нов държавен стандарт за българските клавиатури — БДС и фонетична. Работата е в заключителен етап — окончателният вариант на стандарта ще бъде представен скоро пред Института по стандартизация (www.bds-bg.org). От Майкрософт България са потвърдили, че ще се съобразят със стандарта в следващите версии на тяхната операционна система.

В проекта отчасти е взето предвид предложението за нови български клавиатурни подредби, което направих на 5 август тази година.

КЛАВИАТУРНА ПОДРЕДБА ТИП „БДС“

Ето как според учените в БАН трябва да изглежда новата българска компютърна клавиатура тип „БДС“:


)  !  ?  +  "  %  =  :  /  —  №  $  €
 (  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  -  .

   ы  У  Е  И  Ш  Щ  К  С  Д  З  Ц  §
    ,  у  е  и  ш  щ  к  с  д  з  ц  ;

    ѝ  Я  А  О  Ж  Г  Т  Н  В  М  Ч  “
     ь  я  а  о  ж  г  т  н  в  м  ч  „

     Ю  Й  Ъ  Э  Ф  Х  П  Р  Л  Б
      ю  й  ъ  э  ф  х  п  р  л  б
Разликите спрямо досегашната подредба „БДС“ (която според проекта за нов стандарт трябва да продължи да се използва на пишещите машини) са следните:
 1. Скобите са на първия клавиш от първия ред, а не на клавиша, който в режим „QWERTY“ генерира „\“ и „|“.
 2. На така освободения клавиш „\|“ са поставени българските кавички.
 3. На клавиша „9“ знакът за подчертаване е заменен с дълго тире.
 4. Римските цифри „I“ и „V“ са заменени съответно със знаците за долар и евро.
 5. На мястото на главната буква „Ь“ е сложено „ѝ“ („и“ с ударение).
Разликите спрямо моето предложение от 5 август са следните:
 1. Вместо знак за градус в предложението на БАН има знак за долар.
 2. Руските букви „э“ и „ы“ остават непроменени.
 3. Буквата „и с ударение“ не е за сметка на руската буква „э“. Вместо това малката буква „и с ударение“ е поставена на мястото на главната буква „ер малко“. Главните букви „ер малко“ и „и с ударение“ се предвижда да бъдат въвеждани в режим CapsLock.
 4. Вместо „апостроф“ се използва руската буква „ы“.

КЛАВИАТУРНА ПОДРЕДБА ТИП „ФОНЕТИЧНА“

Ето как според учените в БАН трябва да изглежда българската компютърна клавиатура тип „Фонетична“:


Ю  !  @  №  $  %  €  §  *  (  )  —  +
 ю  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  -  =

   Ч  Ш  Е  Р  Т  Ъ  У  И  О  П  Я  Щ
    ч  ш  е  р  т  ъ  у  и  о  п  я  щ

    А  С  Д  Ф  Г  Х  Й  К  Л  :  "  ѝ
     а  с  д  ф  г  х  й  к  л  ;  '  ь

     З  Ж  Ц  В  Б  Н  М  „  “  ?
      з  ж  ц  в  б  н  м  ,  .  /

Основната разлика между така предложената фонетична подредба и досега използваната, а също и предложения от мене вариант е, че тук много от буквите са на променени места:

 1. Клавишът „`~“ генерира „ю“ вместо „ч“.
 2. Клавишът „q“ генерира „ч“ вместо „я“.
 3. Клавишът „[{“ генерира „я“ вместо „ш“.
 4. Клавишът „w“ генерира „ш“ вместо „в“.
 5. Клавишът „v“ генерира „в“ вместо „ж“.
 6. Клавишът „x“ генерира „ж“ вместо „ь“.
 7. Клавишът „\|“ генерира „ь“ и малко „и с ударение“ вместо „ю“.

Освен буквите, има още и следните разлики между традиционната фонетична подредба и предложения вариант:

 1. Знак за номер „№“ вместо диез „#“.
 2. Знак за евро „€“ вместо „^“.
 3. Знак за параграф „§“ вместо амперсанд „&“.
 4. Знак за дълго тире „—“ вместо знак за подчертаване.
 5. Знаци за отваряща и затваряща български кавички вместо знаците за „по-малко“ и „по-голямо“.

Освен разменените места на буквите, останалите разлики спрямо варианта предложен от мене са следните:

 1. Малката буква „и с ударение“ е на мястото на главната буква „ер малко“, а не на клавиша с „апостроф/ASCII-кавички“.
 2. Апострофът и ASCII-кавичките не са преместени съответно на мястото на „^“ и „@“.
 3. Знакът за долар не генерира „евро“, а е запазен.
 4. Клавишът „^“ генерира знак „евро“.
 5. Знаците „маймунско а“ и „звездичка“ са запазени.
 6. Няма знак за „градус“.

Някои клавиатури имат един допълнителен единадесети знаков клавиш на четвъртия ред. Не е ясно какво ще решат за него, може би и при двата типа клавиатурни подредби той ще се използва за буквата „ер малко“ (главна и малка).

Не е окончателно решено дали като дълго тире ще се използва знакът „en dash“ или „em dash“.

Моят коментар

Един довод в полза на разменените места на буквите при фонетичната подредба е това, че тя ще предизвика само временни затруднения, но в крайна сметка ще улесни използването ѝ от нови потребители, защото има по-добро съответствие между латинските и кирилските букви. Това, което на мене ми прави впечатление обаче, е че това съответствие е изградено не само на фонетичен принцип, но и въз основа на външния облик на буквите. Например буквата „ш“ е поставена на клавиша за „w“, защото двете букви са подобни, буквата „ж“ е поставена на клавиша за „x“. Моето лично мнение е, че това е объркващо и трябва да се използва единствено фонетичният принцип.

Клавиатурата тип „БДС“ продължава да поддържа руските букви „ы“ и „э“, докато фонетичната клавиатура не ги поддържа. Според мене това не е много логично. По-правилно е да се прецени дали имаме нужда от тези букви. Ако да, то тогава те трябва да присъстват и на двете клавиатурни подредби. Ако пък не, то тогава техните клавиши могат да се използват за нещо по-полезно.

Има и други разлики между набора от знаци, които двата типа клавиатурни подредби поддържат. Фонетичната подредба поддържа знаците за „звездичка“ и „маймунско а“, които в режим „кирилица“ не са особено полезни. Знакът за „апостроф“ (който наистина се използва понякога в режим кирилица, но доста рядко) отсъства при подредбата тип „БДС“.

Онези от вас, които използват X Window и искат не само на теория, но и на практика да проверят удобствата и неудобствата на новите клавиатурни подредби, могат да изтеглят файла http://lml.bas.bg/~anton/misc/bg и да го сложат на мястото на /etc/X11/xkb/symbols/pc/bg.

Тъй като хората от БАН явно вземат предвид какво се пише тук, не се притеснявайте да коментирате, ако нещо ви се стори не както трябва.


<< Ubuntu 5.10 Breezy Badger | Китайските училища с линукс >>